ADRES- EN FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie- en verzendadres:

B. and Beyond

Bieke Berghmans

Kerkhofstraat 42

2260 Westerlo

Contact via e-mail: bieke@bandbeyond.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij aankoop ga je automatisch akkoord met volgende voorwaarden:


1. Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.Met onze productfoto’s proberen we u een zo goed mogelijke indicatie te geven van het product. De informatie die erbij vermeld staat is steeds indicatief. Aangezien al onze producten handgemaakt zijn, kunnen afmetingen, kleuren en vormen licht afwijken tov de productfoto. Bovendien kan de productfoto ook decoratieve elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn.


2. Prijzen

De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk (oorbellen per paar), tenzij anders aangegeven. B. and Beyond behoudt het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Wanneer een product afgeprijsd wordt kort nadat u het heeft aangekocht, kan u geen aanspraak maken op een terugbetaling van het prijsverschil. B. and Beyond kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten.


3. Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via kredietkaart

• via bankkaart

• via overschrijving


4. Verzending

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.Tijdens het plaatsen van je bestelling kan je kiezen voor verzending (tegen betaling) of ophaling.


4.1 Ophaling

Indien u voor ophaling heeft gekozen, zullen wij u via e-mail contacteren om een ophaalmoment af te spreken.


4.2 Verzending

Wij trachten onze producten steevast de dag na uw aankoop te verzenden om ze zo snel als mogelijk bij u te laten bezorgen. Aangezien alles handgemaakt is door ons, zou het – in drukke periodes – een klein beetje meer tijd in beslag kunnen nemen. Indien dit zo zou zijn, ontvangt u hierover uiteraard een mailtje van ons.De verzendkosten bedragen €3,40 voor verzendingen binnen België en €7,95 voor verzendingen binnen Europa. De oorbellen worden in een brievenbusdoosje opgestuurd. Zo kunnen wij op onze beide oren slapen dat de items onbeschadigd bij u toe komen. Bovendien hoeft u niet thuis te zijn voor de levering, aangezien de postbode de doosjes gewoon in jouw brievenbus kan deponeren. Producten die te groot zijn voor brievenbuspost worden via pakketpost verzonden (oa. de Mix & Beyond - doosjes). De verzendkost hiervoor bedraagt €6,95 voor verzendingen binnen België en €9,95 voor verzendingen naar Nederland.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.Behoudens andersluidend beding is het transport en de levering van de goederen bij de Koper niet inbegrepen in de vermelde prijs. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.


5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van B. and Beyond. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van B. and Beyond te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


6. Communicatie

Als u uw bestelling geplaatst heeft, krijgt u hiervan steeds een e-mail ter bevestiging. Wij verzenden u opnieuw een e-mail wanneer we de bestelling verzonden hebben. Let er op dat deze mails in uw spam folder/ map van ongewenste mails terecht kunnen komen. Gelieve deze ook altijd goed controleren. Indien u geen mails van ons heeft ontvangen, kan u met ons contact opnemen.


7. Leveringstermijn

Wij trachten onze producten steevast de dag na uw aankoop te verzenden om ze zo snel als mogelijk bij u te laten bezorgen. Aangezien alles handgemaakt is door ons, zou het – in drukke periodes – een klein beetje meer tijd in beslag kunnen nemen. Indien dit zo zou zijn, ontvangt u hierover uiteraard een mailtje van ons.U ontvangt steeds een e-mail wanneer wij de bestelling verzonden hebben. Idealiter zou deze dan enkele werkdagen later bij u bezorgd moeten worden, rekening houdend met de levertermijnen van en de drukte bij Bpost.


8. Overmacht

B. and Beyond is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.Onder overmacht verstaan we alle volgende:·       Elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.·       Vertraging, extreme drukte of een wanprestatie door de toeleveranciers.·       Storingen in het internet, de elektriciteit, in het mailverkeer of in technologie waarvoor we afhankelijk zijn van derden.·       Problemen mbt vervoer·       Werkstakingen·       Maatregelen door de overheid getroffen·       Problemen bij aanvoer of nalatigheid van leveranciers/fabrikanten van B. and Beyond.·       Ziekte van personeel of hulppersonen·       Gebreken in hulp- en transportmiddelen.


B. and Beyond behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is B. and Beyond gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.Indien B. and Beyond bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De afnemer is dan verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


9. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar B. and Beyond.Wij behouden het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.


10. Herstellingen, aanpassingen & onderhoud

Je kan je product ten allen tijde laten herstellen.De herstellingskosten zijn voor onze rekening wanneer u kan aantonen dat de schade buiten uw schuld om gebeurde én als u binnen één maand na ontvangst contact opneemt via één van onderstaande contactmogelijkheden. Je dient ook nog over alle onderdelen te beschikken. Na contact met ons kan je het product bij ons binnen brengen of naar ons te verzenden.De kosten voor de verzending zijn voor de koper. De producten dienen op een soortgelijke manier te worden verzonden dan hoe u het heeft ontvangen. De items mogen in geen geval verzonden worden in een normale briefenveloppe of zonder beschermende verpakking. De kans op beschadiging is hierbij te groot. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging bij terugzending.


Uiteraard kan u ook items laten herstellen wanneer de garantieperiode van 1 maand verlopen is of wanneer items door uw schuld beschadigd raakten. De kosten hiervan zijn voor de koper, maar zullen vooraf worden besproken zodat u dan alsnog kan beslissen of u het item wil laten herstellen op eigen kosten.


Er is geen garantie op de kleur of het verkleuren van metalen onderdelen. Informatie over het gebruik en onderhoud van de juwelen, alsook op de website vermeld:Om het risico op verkleuring of beschadiging tegen te gaan, raden wij u aan in geen geval te slapen, douchen of sporten met de juwelen. Vocht kan ervoor zorgen dat de materialen sneller zullen verkleuren.


11. Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door B. and Beyond om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Wijziging voorwaarden

B. and Beyond kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

13. Bewijsvoering

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en enkel de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout zijn bevoegd.